Sản Phẩm Mới

Women’s Accessories

Women’s Accessories

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting indu-stry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard.

Sản Phẩm Mới

MOTOR GIẢM TỐC 3.7 KW 5 HP 1/80

MOTOR GIẢM TỐC 3.7 KW 5 HP 1/80

Tốc độ 4 pole, tỉ số truyền ratio 1/80 ( i = 80). Đường kính trục cốt của motor điện giảm tốc 5 ngựa là 50 mm Dòng điện ampe định mức Với tần số 50hz motor giảm tốc 5 hp i=80 có lực Newton là  N.m. Cách tính tốc độ trục ra của motor giảm tốc […]